Meillä on Suomessa käsittämättömän paljon väkivaltaa, joka johtuu monesta eri asiasta. Liian usein väkivallan kohteena oleva jää yksin tai auttamisjärjestelmän ulkopuolelle. Meillä ei vieläkään osata tunnistaa riittävässä määrin väkivallan eri muotoja tai kuulla ihmisten avun tarvetta. Tarvitsemme järeämpää yhteiskunnan välittämistä ja asenteiden muutosta. Järjestöt tekevät korvaamattoman arvokasta työtä näiltäkin osin ja jokaista näiden asioiden parissa toimivaa järjestöä on tuettava enemmän. Turvakotipaikkoja ja avotyöntekijöitä tulee lisätä kattavasti ympäri maata. Tarvitsemme oman järjestelmän ihmisille, joille turvakodin tarjoamat palvelut eivät ole riittävä tuki väkivallan tekijän tai tekijöiden takia. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään täytyy satsata lisää resursseja. Ennaltaehkäisevän, matalan kynnyksen ja jalkautuvan sosiaalityön merkitys on ymmärrettävä paremmin. Sosiaalityön mukaan tulo poliisiasemille pitää saada yhdeksi osaksi rikosten kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.