PERUSPALVELUT LÄHELLE IHMISTÄ

Vantaalla asuvien on päästävä vaivatta käyttämään tarvitsemiaan palveluita. Tällaisia palveluita ovat muun muassa päiväkodit, koulut, terveysasemat ja kirjastot. Palveluiden tulee olla kohtuullisen kävely- tai bussimatkan päässä.

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KUNTOON

Mielenterveysongelmat kasvavat, mutta apua ei saa riittävän nopeasti. Jokaisella pitää olla oikeus päästä välittömästi hoitoon tilanteen niin vaatiessa. Terveysasemille täytyy saada riittävästi resursseja ja osaamista mielenterveyden hoitamiseen. Erikoissairaanhoitoon pääsyä on helpotettava. Masennushoitajien kaltaista erityisosaamista terveysasemilla on vahvistettava.

Kouluissa pystytään puuttumaan oireileviin lapsiin ja nuoriin jo vaikeuksien alkaessa, jos resurssit ovat riittävät. Tällä hetkellä kouluterveydenhoitajia, -psykologeja ja kuraattoreita on niin vähän, ettei kaikkien apua tarvitsevien kohtaaminen enää onnistu. Kouluihin on saatava lisää terveydenhoitohenkilökuntaa. Perheiden tukea kodeissa on lisättävä niin, että jokainen perhe saa kotipalvelua sitä halutessaan. Tällä pystytään merkittävästi vähentämään lasten ja nuorten pahoinvointia.

Päihdeongelmat vaikuttavat merkittävästi suomalaisten ihmisten arkeen. Ne aiheuttavat valtavaa inhimillistä kärsimystä ja kuormittavat sosiaali- ja terveyspalveluja. Päihdeongelmaisille on tarjottava lisää hoito- ja kuntoutuspaikkoja sekä matalan kynnyksen tukea.

KULTTUURIA KAIKILLE

Pieniä kulttuuritapahtumia on tuettava nykyistä enemmän. Taiteen tekemiselle on annettava paremmat mahdollisuudet esimerkiksi tarjoamalla edullisia tiloja kuvataiteen ja musiikin tekijöille. Koululaisille ja pienituloisille ihmisille on tarjottava ilmaisia kulttuuritapahtumia ja vapaa pääsy museoihin.

KESTÄVÄ KEHITYS OSAKSI ARKEA

Joukkoliikenteen tulee olla niin edullista, että kaikilla on sitä varaa käyttää. Linjojen on katettava koko Vantaa niin, että ihmiset pääsevät kulkemaan päämääräänsä mahdollisimman vähillä vaihdoilla. Jätteiden lajittelupisteitä tulee olla kävelymatkan päässä jokaisen vantaalaisen kotoa. Kouluissa ja muissa kunnan järjestämissä palveluissa on suosittava lähellä tuotettua ruokaa. Kaupat on tuotava ihmisten lähelle automarkettikeskittymien sijaan.

Vuokra-asuntojen hintakehitys on tällä hetkellä kestämätöntä. Pienituloisten kuukausittaisista menoista asumiskustannukset syövät liian ison osan. Edullisten vuokra-asuntojen rakentamista on merkittävästi lisättävä. Pitkäaikaisasunnottomille on tarjottava enemmän tuetun asumisen paikkoja.