Eduskuntavaaliteemojani ovat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon, eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen ja kestävän kehityksen mahdollistaminen. Minulle erityisen läheisiä aiheita ovat palvelujen saavutettavuus, ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja ympäristö- sekä eläinoikeuskysymykset. Tullessani valituksi eduskuntaan haluan nostaa esille asioita, joista pidetään liian vähän ääntä. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi asunnottomien olosuhteet, mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimimattomuus, köyhän ja pienituloisen arki, omaishoitajien aseman parantaminen tai työntekijöiden jaksaminen, kun säästöt otetaan vääristä paikoista. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien kiireellisten muutosten lisäksi tarvitsemme lisää ääntä luonnon monimuotoisuuden puolustamiseksi ja eläinten arvon näkemiseksi.